Als mediator breng ik medewerkers en teams weer in gesprek met elkaar

Viterra begeleidt het ‘goede gesprek’ en zorgt voor verbinding

Waar mensen samenwerken, kunnen conflicten ontstaan. Denk aan medewerkers die elkaar niet collegiaal vinden en zich storen aan elkaars gedrag. Of aan irritaties tussen medewerkers en leidinggevende die zelfs kunnen leiden tot langdurige afwezigheid. Soms raken de gemoederen zo verhit, dat er een onwerkbare situatie ontstaat. Betrokkenen willen hun gelijk halen en hebben geen oog meer voor de oplossing.

Hoe eerder hoe beter

Zijn spanningen voelbaar? Neem dan geen afwachtende houding aan. In deze eerste fase is een gesprek belangrijk. Om de lucht te klaren of om elkaar tegemoet te komen. Zo voorkomt u escalatie.

De angel eruit halen

Zijn irritaties opgelopen of dreigt er een onwerkbare situatie te ontstaan? Dan zorg ik als mediator dat het gesprek in goede banen komt en blijft. Partijen krijgen de ruimte om irritaties uit te spreken. Een gezamenlijke oplossing is pas mogelijk als eerst ‘de angel’ uit het conflict is. En het draait dan niet om de irritatie of om de medische reden van afwezigheid. Veel belangrijker zijn de gevoelens die worden ervaren als afwijzing of machteloosheid. Als de essentie helder is, brengen we de belangen in kaart om vandaar uit tot een oplossing te komen.

Hoe werkt mediation bij Viterra?

Bemiddeling bij Viterra start met een intake. Daarbij ga ik met beide partijen afzonderlijk in gesprek. Zo is er de ruimte voor iedere partij om een beeld te schetsen van de achtergrond. Al tijdens deze intake kunnen inzichten ontstaan die bijdragen aan het oplossen van het conflict.

Aansluitend plan ik 1 tot 3 gesprekken met beide partijen, afhankelijk van de fase waarin een conflict zich bevindt. Doel van de gesprekken is om weer tot elkaar te komen. Als mediator zorg ik voor een open, veilige sfeer. Daarbij houd ik de regie in handen. Het is cruciaal dat partijen elkaar (weer) verstaan en begrijpen. Als dat inzicht ontstaat, is er ruimte om verbindingen te leggen en oplossingen te creëren in een pijnlijke situatie.

Benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen?

Bel 06 23 41 82 81 of vul het contactformulier in