Als Supervisor en coach zorg ik voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en teams

Viterra ontwikkelt en versterkt medewerkers en teams

Willen medewerkers groeien in hun werk en zich professioneel versterken? Ervaren zij stress of is het werkplezier verdwenen? Als supervisor en coach ga ik met medewerkers aan de slag om werkplezier en -kwaliteit te vergroten. Zo zorg ik voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en teams.

Supervisie

Supervisie is een beproefde manier om de professionele prestaties van medewerkers te verbeteren. Het traject start vanuit een intake en een leervraag. Op basis van een werkinbreng bespreek ik met medewerkers hun praktijkervaringen. Gespreksthema’s zijn onder andere: hoe ben jij als persoon in jouw professionele rol, wat raakt je, wat maakt je blij, waar heb je last van en waarom? Als medewerkers reflecteren op hun werkervaringen krijgen ze inzicht in zichzelf, in hun eigen handelen en in hun verhouding met hun werkomgeving. Ze worden zich bewust van patronen en dieperliggende motieven. De sessies zijn lerend, soms confronterend en zorgen altijd voor zelfinzicht en voor positieve energie.

Resultaat supervisie

Supervisie zorgt voor een succesvolle verbetering:

  • Je groeit als professional; je krijgt inzichten in jouw professioneel handelen in relatie tot jouw eigen persoonlijkheid;
  • Je haalt meer voldoening uit je werk; je maakt keuzes op basis van jouw waardes, drijfveren en ambities;
  • Je hebt minder stress; denken, willen, voelen en handelen zijn op elkaar afgestemd.

Interesse in supervisie? Viterra biedt supervisie individueel of in groepjes van maximaal 3 personen aan.

Individuele coaching

Ligt het accent bij individuele prestaties op praktische leerdoelen? In dat geval is een kort coachingstraject een beproefde werkwijze. Als coach ga ik tijdens deze individuele bijeenkomsten met de medewerker in gesprek. Gespreksthema’s zijn: wat is je huidige en wat is je beoogde situatie, over welke vaardigheden en talenten beschik je, wat belemmert je en welke stappen zijn nodig om je doelstellingen te halen? Het individuele coachingstraject is praktijkgericht, geeft zelfinzicht en daagt uit om kwaliteiten beter te benutten.

Resultaat individuele coaching

Coaching zorgt voor een succesvolle verbetering:

  • Je groeit als professional, doordat je meer zicht hebt op je eigen gedrag en vaardigheden;
  • Je haalt meer voldoening uit je werk doordat je beter je resultaten bereikt;
  • Je hebt minder stress omdat je een betere focus hebt en heldere keuzes maakt.

Intervisie

Intervisie is een krachtige manier om met collega's stil te staan en te leren. Hierbij is de aandacht gericht op inhoudelijke werkproblemen, werkvragen en casuïstiek. Door het vraagstuk te onderzoeken en vanuit verschillende invalshoeken te bevragen, ontstaan nieuwe inzichten, vergroot de deskundigheid en verbetert de kwaliteit van het werk.

Resultaat Intervisie

Intervisie zorgt voor een succesvolle verbetering:

  • Je krijgt meer zicht op jezelf, op elkaar en op elkaars werkwijze;
  • Je krijgt meer verbinding met elkaar wat de basis vormt voor betere werkresultaten en een prettigere samenwerking;
  • Je komt erachter wat je echte vraag is en gaat met inzicht en concrete acties terug naar je werkplek.

Benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen?

Bel 06 23 41 82 81 of vul het contactformulier in